GRAVIDRESAN BLOGG

Föräldraskap

10 tips för att ta hand om baby blues

baby blues

Att uppleva nedstämdhet och baby blues är vanligt och helt normalt efter förlossningen. Det är viktigt att förstå att dessa känslor ofta är tillfälliga och avtar av sig själva. Här är några tips för att ta hand om baby blues:

1. Förväntningar

Förstå att känslor av sorg, överväldigande och ångest är vanliga och oftast tillfälliga. Det tar tid att anpassa sig till föräldraskapet och alla möjliga känslor kan komma och behöver få ta plats.

2. Dela din upplevelse

Prata öppet med din partner, fami…

Läs mer...