GRAVIDRESAN BLOGG

Efter förlossningen

10 tips för att ta hand om baby blues

baby blues

Att uppleva nedstämdhet och baby blues är vanligt och helt normalt efter förlossningen. Det är viktigt att förstå att dessa känslor ofta är tillfälliga och avtar av sig själva. Här är några tips för att ta hand om baby blues:

1. Förväntningar

Förstå att känslor av sorg, överväldigande och ångest är vanliga och oftast tillfälliga. Det tar tid att anpassa sig till föräldraskapet och alla möjliga känslor kan komma och behöver få ta plats.

2. Dela din upplevelse

Prata öppet med din partner, fami…

Läs mer...

Mental återhämtning efter förlossning

mental återhätmning

Hur mår du? Och då menar vi inte endast hur kroppen känns efter födseln? 

Att välkomna ett nytt liv är en unik resa, men för många nyblivna föräldrar kan den mentala påfrestningen postpartum (efter förlossningen) vara överväldigande. Det är lika viktigt att ägna uppmärksamhet åt din mentala hälsa, som din fysiska, efter förlossningen. 

Här är några tips för att stödja din mentala återhämtning och främja en känsla av balans och lugn under den här viktiga perioden.

Acceptera förändringen

Att b…

Läs mer...