Föda hemma

20201022_170423 (1)

En fråga som vi ibland får är om man får föda hemma i Sverige. Och det enkla svaret på den frågan är - att du får föda var du vill. Du har rätt att välja den plats du vill föda på. Det är din kropp och dina egna informerade och välgrundade beslut kring kroppen och var du känner dig tryggast att föda. En del kvinnor tycker att det är tryggare att föda i hemmet, men kan tyvärr stöta på en del hinder och många åsikter från omgivningen. Ibland utmålas till och med de som väljer hemfödsel som själviska, oansvariga och verklighetsfrånvända.

Det vanligaste i Sverige är att föda på sjukhus, vilket har bidragit till en stark norm där många inte vet att det finns fler möjligheter. Eller att man inte FÅR föda utanför sjukhus-systemet. Går vi utanför landets gränser ser det väldigt annorlunda ut. I Nederländerna exempelvis får varje kvinna välja var hon vill föda och mer än vart tredje barn föds där i hemmet. 

I Sverige har den som önskar och planerar för en hemfödsel mer begränsade valmöjligheter. Skillnaderna mellan regionerna är stora och det finns inga nationella riktlinjer för vilken vård som ska erbjudas. Men det går såklart! och i GRAVIDRESAN Online Community har vi haft med flera kvinnor som valt att föda hemma.

Anledningarna till att vilja föda hemma är många och varierande men bland de vanligaste är kvinnan känner sig tryggast i sitt hem, inte vill förflytta sig mitt i aktiv förlossning, har låg tilltro till systemet (brister inom förlossningsvården), vill undvika rutiner och interventioner, samt att hon vill känna barnmorskorna som ska bistå. 

Men är det säkert!? är ofta den första frågan som då ställs? The Lancet gjorde 2019 en meta-analys och forskningen talar sitt tydliga språk att - för en frisk kvinna med komplikationsfri graviditet, förväntad normal födsel och med stöd av barnmorskor - är det säkert att föda hemma. 

Studierna visar därtill minskad risk för bristningar (grad tre och fyra) och omfattande blödning efter födseln. De visar heller ingen ökad risk för dödlighet för varken barn eller moder. 

Detta till trots är möjligheterna att föda hemma i Sverige väldigt begränsade, i alla fall med landstingsfinansierade barnmorskor. Bor man inte i en region som erbjuder det, behöver hemföderskan istället betala hembarnmorskor ur egen ficka, vilket långt ifrån alla har möjlighet till. Men har du ändå en önskan att undersöka möjligheterna finns mer information och länkar här nedan. 

Vår erfarenhet (från att som doulor stöttat vid många hemfödslar) är att en kvinna som väljer att föda hemma är allt annat än oansvarig och dåligt informerad, utan snarare tvärtom. Hon är snarare väldig påläst, till tänderna förberedd och har fattat ett välinformerat beslut för sig själv. 

Alla borde få föda på den plats de känner sig tryggast och säkrast på. Oavsett om det är hemma, i en födestue (som i Norge) eller på en på en högspecialiserad förlossningsavdelning på sjukhuset. 

Din kropp, ditt val!


Mer inspiration om att föda hemma: 

Vårdfokus: Varför får svenska kvinnor inte välja hur de ska föda?

Experten reder ut: Det säger forskningen om att föda hemma

Sommar i P1: Barnmorskan Asabea Britton om att föda barn och kvinnors rätt till sin kropp

Birth Rights Sweden: kontaktlista hembarnmorskor


0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar