Vad gör en doula?

46866308-2750-4A00-95EB-849CDD3A24EA

Det blir allt vanligare att ha med sig en doula under graviditet och förlossning. Men det är säkerligen ännu vanligare att man aldrig ens hört talas om en doula. Så vad är egentligen en doula? Vad gör doulan? Och behöver man verkligen en doula? 

Frågorna är många och svaren likaså, men vi ger oss ändå på ett försök att samla ihop en del som kan skapa mer förståelse för doulor och vad vi gör. 

Ordet doula har sitt ursprung i grekiskan och betyder "kvinna som ger stöd", men numera menar vi en person som ger stöd och omvårdnad inför, under och efter en födsel. Doulan stödjer den födande, och eventuell partner, och stärker dem för att möjliggöra en fin förlossningsupplevelse. En doula har erfarenhet från tidigare födslar och stöttar den födande (och partner/stödperson) genom graviditeten, under förlossningen och kan även vara ett stöd efteråt. The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

En doula är alltså en person (ja, inte bara kvinnor är doulor) som har erfarenhet om födslar och därför kan fungera som stöd för dig som är gravid, när du ska föda eller under den första tiden efteråt. Doula är ingen skyddad titel och utbildade doulor från ingen legitimation, så vem som helst som ger den här typen av stöd kan kalla sig för doula. Men de flesta som jobbar som doulor i här i Sverige har ändå genomgått någon doulautbildning och kan då kalla sig diplomerad doula. Därtill finns ODIS (organisationen för doulor och förlossningspedagoger) som godkänner doulautbildningar och certifierar doulor. 

Vad doulan sedan erbjuder, och gör, varierar väldigt mycket beroende på erfarenhet, kunskap och den person hen är. En doula kan stötta på många olika sätt och ta flera olika roller, såsom guide, förlossningscoach, bollplank, vän eller språkrör och det är framför allt att ha ett tillgängligt kontinuerligt stöd som ger god effekt på födandet.

Kanske har du hört talas om doulaeffekten? Studier visar nämligen att de födande som får stöd kontinuerligt genom graviditet och förlossning i högre utsträckning föder vaginalt och behovet av medicinsk smärtlindring minskar, likaså minskar andelen som föder med kejsarsnitt. Man har även sett att förlossningens längd förkortas och att den födande får en bättre förlossningsupplevelse än de som föder utan den här sortens stöd. 

Att ha en doula är ingen garanti för en fin och stärkande födsel, men studier och kvinnors erfarenheter talar sitt tydliga språk - att när vi får kontinuerligt och rätt stöd när vi föder har det betydelse, ger god effekt och bidrar till en mer positiv upplevelse. Doulan är en person som du förhoppningsvis har träffat förut, som finns där bara för dig, och din eventuella partner. Det till skillnad från vårdpersonalen (framför allt på sjukhus) som ofta har flera födande att se till och många rutiner och PMs att hålla sig till. 

Att ha den här typen av stöd är ingen ny företeelse, utan snarare en urgammal sådan där kvinnor (ja, oftast kvinnor genom historien) har stöttat kvinnor genom graviditet, födandet och post partum. Se till att ha det stöd DU vill ha och behöver när du ska föda. Det som gör dig lugn och trygg skapar goda förutsättningar för den upplevelse du önskar och vill ha. 

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!

Lämna en kommentar