Förbered dig och skapa goda förutsättningar för att föda och ta emot ditt barn!


  

Att vara gravid och förbereda sig inför förlossning och föräldraskap kan vara överväldigande.

Här finns information, guidning, stöd och förberedelser under graviditet, inför förlossningen och den första tiden med barnet, både för dig och din partner eller stödperson. 

Allt du behöver för att skapa goda förutsättningar för att föda och ta emot ditt barn finns i vår helt digitala medlemstjänst GRAVIDRESAN Online Community. Där får du ta del av DOULAMODELLEN och en varm gemenskap med andra som är på samma resa. För stärkande förlossningsupplevelser och bra start på föräldraskapet. 

Det här är för dig som vill:
 • ta kontrollen
 • teama ihop dig med din partner eller stödperson
 • bli stärkt inför förlossning och föräldraskap
 • känna dig trygg, förberedd och redo
Du får tillgång till:
 • förlossningsförberedande utbildning och information som inte tillhandahålls överallt
 • gemenskap och community med andra som är på samma resa som du
 • support och stöd för att förbereda dig inför förlossning och föräldraskapet
 • två erfarna doulor och deras samlade kunskap och erfarenhet
 • medlemsplattform med omfattande information, material, samtalsmallar, inspelningar för att påbörja förberedelserna IDAG. 

GEMENSKAPEN & DOULAMODELLEN

Du vet redan att det är avgörande att du förbereder dig inför förlossningen. Tyvärr ser vi alltför många göra misstaget att inte förbereda sig tillräckligt eller på rätt sätt.

Utan rätt förberedelser blir du lätt överrumplad, kan tappa kontrollen, bli rädd eller behöver fatta avgörande beslut mitt under aktivt värkarbete.

Vi har skapat DOULAMODELLEN som bygger på all vår kunskap och erfarenhet vi samlat i vårt arbete som doulor.

DOULAMODELLEN innehåller allt vi vet hjälper födande till stärkande förlossningsupplevelser och den får du ta del av i vår digitala medlemstjänst GRAVIDRESAN Online Community. 

Vi tror på varje kvinnas inneboende förmåga att föda av egen kraft, på sina villkor och i trygghet, samt på hennes rätt att fatta beslut om den egna kroppen.

Kom och skapa din drömförlossning du också.

Varmt välkommen,
Anna Bjelkefelt och Åsa Ekman

Läs mer om GRAVIDRESAN Online Community!

Doulamodellen? Vad är en doula?

Det blir allt vanligare att ha med sig en doula under graviditet och förlossning.

Ordet doula har sitt ursprung i grekiskan och betyder "kvinna som ger stöd", men numera menar vi en person som ger stöd och omvårdnad inför, under och efter en födsel. Doulan stödjer den födande, och eventuell partner, och stärker dem för att möjliggöra en fin förlossningsupplevelse. En doula har erfarenhet från tidigare födslar och stöttar den födande (och partner/stödperson) genom graviditeten, under förlossningen och kan även vara ett stöd efteråt.

”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

 Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Med en doula minskar:

 • Antalet kejsarsnitt
 • Förlossningens längd
 • Behovet av medicinsk smärtlindring

Föräldrar som haft stöd av doula är också mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.


Studie ”Continous support for women during childbirth” 2012


VÅRT ONLINE COMMUNITY & DOULAMODELLEN

innehåller allt ni behöver veta för att känna er förberedda,
teama ihop er och föda som ni vill. Av egen kraft.

ÖPPET NU FÖR NYA MEDLEMMAR!

 

Jag vill veta mer!