VÄLKOMMEN till GRAVIDRESAN

Att vara gravid & förbereda sig inför förlossning & föräldraskap kan vara överväldigande.
Vi finns för att stötta, stärka och informera gravida & nyblivna föräldrar på vägen.

  

Trygghet - Information - Stöd - Förberedelse - Utbildning - Guidning - Gemenskap - Sammanhang

Vi är ett ONLINE COMMUNITY för gemenskap och stöd under graviditet, inför förlossningen och den första tiden efteråt.


Ta reda på hur du förbereder dig och skapar goda förutsättningar för att föda och ta emot ditt barn!

Allt du behöver

Med bra information, rätt stöd, noggranna förberedelser och i trygghet skapar du goda förutsättningar för att föda och ta emot ditt barn. 

Vi tror på varje kvinnas inneboende förmåga att föda av egen kraft, på sina villkor och i trygghet, samt på hennes rätt att fatta beslut om den egna kroppen.

För dig som vill:

  • ta kontrollen
  • teama ihop dig med din partner eller stödperson
  • känna dig förberedd och redo
  • bli stärkt inför föräldraskapet


Gemenskapen & doulamodellen 

Du vet redan att det är avgörande att du förbereder dig inför förlossningen. Tyvärr ser vi alltför många göra misstaget att inte förbereda sig tillräckligt eller på rätt sätt.

Utan rätt förberedelser blir du lätt överrumplad, kan tappa kontrollen, bli rädd eller behöver fatta avgörande beslut mitt under aktivt värkarbete.

Vi har skapat doulamodellen som bygger på all vår kunskap och erfarenhet vi samlat i vårt arbete som doulor.

Doulamodellen innehåller allt vi vet hjälper födande till stärkande förlossningsupplevelser.

Kom och skapa din drömförlossning du också.

Varmt välkommen,
Anna Bjelkefelt och Åsa Ekman

Välkommen in i gemenskapen!

Vad är en doula?

Det blir vanligare att ha med sig en doula vid förlossningen. Ordet doula har sitt ursprung i grekiskan och betyder "kvinna som ger stöd" men numera menar vi en person som ger stöd och omvårdnad inför, under och efter en födsel. Doulan stödjer den födande, och eventuell partner, och stärker dem för att möjliggöra en fin förlossningsupplevelse.


En doula har vanligtvis erfarenhet från tidigare födslar och stöttar den födande (och partnern) genom graviditeten, under förlossningen och kan även vara ett stöd efteråt.

”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

 

Doulaeffekten

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Med en doula minskar:

  • Antalet kejsarsnitt
  • Förlossningens längd
  • Behovet av medicinsk smärtlindring

Föräldrar som haft stöd av doula är också mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.


Studie ”Continous support for women during childbirth” 2012


VÅRT ONLINE COMMUNITY & DOULAMODELLEN

innehåller allt ni behöver veta för att känna er förberedda,
teama ihop er och föda som ni vill. Av egen kraft.

Jag vill veta mer!